Beste bezoeker,

Je bent zoekende naar hulp, wat heel moeilijk en dapper is.

Je kan eens rondneuzen op de website of er zaken zijn die je aanspreken. Onderzoek heeft immers aangetoond dat de werkrelatie die de cliënt en therapeut samen opbouwen, start met de klik die er in de eerste seconden is tijdens de eerste ontmoeting.

Aangezien we vandaag meer en meer in een digitale wereld vertoeven, kan een website helpen om te voelen en te ervaren of die therapeut je zou kunnen liggen.

Indien je contact wil opnemen, kan je dat telefonisch doen (0496/17 25 80) of via de contactpagina 

Online of telefonische hulpverlening tijdens Corona-crisis:

Nieuwsbrief BVRGS van 19 maart 2020:

Evenwel wordt teleconsultatie nu de norm. Dit houdt in dat u cliënten/patiënten enkel nog fysiek mag blijven zien ingeval aan de volgende drie cumulatieve voorwaarden is voldaan:

Het gaat om een cliënt/patiënt waarvoor een teleconsultatie of online alternatief niet mogelijk is;

Het gaat om een cliënt/patiënt van wie de begeleiding niet onderbroken kan worden omdat er anders decompensatie dreigt, waarvoor crisishulpverlening zal worden gezocht. Deze crisishulpverlening (mobiele teams, spoeddiensten, huisartsen,…) zijn reeds overbelast op dit moment, waardoor alles er moet worden aan gedaan om verdere overbelasting te voorkomen.

Het gaat om een cliënt/patiënt waar hygiënische maatregelen kunnen worden toegepast (patiënt is niet ziek, handen wassen, social distancing, vrije ruimte plannen dus elk bezoek, enz.).

Indien u kiest voor online hulpverlening dan stuur ik u een link voor een beveiligde lijn, u volgt deze link en komt dan automatisch aan de gespreksruimte. Daar hoeft u enkel aan te kloppen en ik doe op het afgesproken tijdstip de deur voor je open. Uiteraard zorgt u ervoor dat u ergens op een rustige plek kan spreken.

Als u aarzeling voelt voor online hulpverlening dan kan je eerst eens proberen. Je kan dan ervaren of het mogelijk is je af te stemmen op de nieuwe situatie.

Op het einde van een sessie betaal je online via de app van je bank met QR-code.


Solidariteitsproject ‘Zorg voor zorgers’

Ik stel mijn praktijk een aantal uren per week gratis digitaal open voor zorgverleners. 


Hou het veilig en hou de moed erin in deze verwarrende, rustige, angstige, verwarmende, …. tijden.

Hartelijke groet,

An