220px-fritz_perls
Fritz Perls

 

 

De Gestalttherapie werd in de jaren 1940 ontwikkeld door de psychiater Fritz Perls en zijn vrouw, Laura Perls. Samen ontwikkelden zij de beginselen van de Gestalttherapie.

 

 

 

Waar de gestalttherapie verschilt ten opzichte van andere therapeutische stromingen:

  • de werkelijkheid is een subjectief gegeven, persoonlijk en afhankelijk van hoe ze bekeken wordt.
  • de mens wordt gezien als een geheel: gedachten, gevoelens, lijfelijke gewaarwordingen,…
  • de mens en zijn omgeving worden gezien als onlosmakelijk verbonden met elkaar en in voortdurende wisselwerking.
  • men vertrekt vanuit het hier & nu.

In de gestalttherapie is het bovendien belangrijk om te focussen op het gewaarzijn. Het gewaarzijn van de cliënt en de therapeut. De therapeut is geen observator maar een actieve deelnemer in het proces van de cliënt. Een proces dat erop gericht is om meer gewaarzijn te ontwikkelen. Vanuit dit verhoogd gewaarzijn kan je vrijer worden om andere keuzes te maken, creatiever in het leven staan, minder spanning ervaren, ….

De gestalttherapie wordt soms ook de therapie van het contact genoemd.