relatietherapieAls koppel heb je soms over heel wat hindernissen te gaan, jullie leven is (te) druk, … waardoor jullie de verbinding met elkaar verloren hebben.

Ik gebruik vaak het beeld van de lijm: het is nodig dat de lijm voldoende hechtende bestanddelen bevat om een koppel bij elkaar te houden. Zijn er een paar essentiële bestanddelen ‘verdwenen’ (vertrouwen, betrouwbaarheid, inzet, affectie, …) uit de lijm, dan lukt het niet meer om het geheel bij elkaar te houden. De delen vallen als het ware uit elkaar.

Een paar gaat dan ruzie maken, of gaat verder in stilte, of …. . Het resultaat hiervan is dat er nog minder gedeeld wordt, je minder aan elkaar gaat tonen dat je de ander graag ziet. 

Het is iedere keer pijnlijk om dat bij een koppel vast te stellen. Het vraagt ook van het koppel heel wat moed om te starten met relatietherapie. Starten met relatietherapie is hetzelfde als te zeggen: ‘ik ga proberen naar je te luisteren’, of ‘ik ga proberen je te begrijpen’, ‘ik ga proberen me terug kwetsbaar op te stellen’, …

Hoe starten we?

Tijdens het intakegesprek verken ik samen met jullie je relatiegeschiedenis en laat ik ieders beleving van de situatie aan bod komen. Het is belangrijk dat jullie dit horen van elkaar. Het is de eerste stap. Wanneer jullie dit niet lukt, help ik jullie hierbij. Ik onderzoek hoe jullie houding en communicatiestijl naar elkaar is, hoeveel krediet er nog is, waar de angst verborgen zit, enz.

Na het intakegesprek vraag ik met elk een gesprek apart. Voor mij is dit nodig om elk beter te leren kennen, om dieper in te gaan op de beleving van jullie situatie, een zicht te hebben op je gezin van herkomst, …

Na deze intakefase starten we met een aantal thema’s: we gaan er dieper op in en bekijken welke dynamiek jullie gaande houdt. Meestal komen we dan bij de negatieve dynamieken uit. Het vraagt heel wat om daarmee aan de slag te gaan. 

Gedurende heel het proces is het belangrijk om aan te geven wat moeilijk is. Ikzelf ondersteun, help waar jullie vastlopen, geef tips, klaar samen met jullie een situatie uit. 

Na 5 sessies evalueren we: hoe loopt de relatietherapie tot nog toe, is het voor beiden veilig genoeg, wordt er vooruitgang ervaren, … We nemen hierbij ook de tijd om te evalueren welke aanpak het meeste bij jullie ‘werkt’. Al dan niet leggen we dan opnieuw 5 gezamenlijke sessies vast.

Ik maakte mijn eindwerk ter afronding van mijn gestalttherapieopleiding over ‘geen seks bij koppels in een langdurige relatie’.

 

Ervaring van een koppel over relatietherapie