Als psychotherapeut is het belangrijk om te reflecteren over je handelen. Reflecteren is als therapeut je werkinstrument en gebeurt continue. Tijdens momenten van intervisie, supervisie en opleiding komt het reflecteren op je ethisch handelen expliciet aan bod.

Ik ben lid van de BVRGS en NVAGT, beide verenigingen hebben duidelijke richtlijnen/criteria over wat ethisch handelen is binnen de psychotherapeutische context en de psychotherapeutische relatie.

Bij een klacht kan je je tot hen richten, zie hiervoor de websites van beide verenigingen.