Therapie kan een ondersteuningsvorm zijn wanneer je:

  • merkt dat je vaak verdrietig bent
  • je niet meer verbonden voelt met je dierbaren, familie, …
  • merkt dat je als koppel niet meer bij elkaar terecht kan, dat er relationeel heel wat gaande is
  • je schaamt en dit je verhindert in je sociale contacten
  • je om het minste kwaad maakt
  • je afsluit en onbereikbaar wordt voor je omgeving
  • je eenzaam voelt
  • ….

Hoe verloopt een therapeutisch proces?

wegwaaiende pluis-deeltje
Ik gebruik als beeld en als logo het pluisje van de paardenbloem. Voor mij staat het symbool voor hoe verankerd we zijn in onze context. Hoe steunend die verankering kan zijn maar ook hoe eenzaam het kan zijn als we die niet ervaren.

Na een telefonische afspraak of aanmelding via mail zien we elkaar voor het intakegesprek

Tijdens het intakegesprek maken we kennis met elkaar, verkennen we je hulpvraag, geef je mij zicht op je context en maken we al dan niet verdere afspraken.

De intakefase kan uit 1 gesprek bestaan maar ook uit meerdere. De bedoeling van de intakefase is voldoende informatie verzamelen van jouw situatie in functie van je hulpvraag.

Na de intakefase proberen we te verdiepen, stem ik mij af op jouw situatie om van daaruit jou feedback te geven, een spiegel of steun aan te reiken. Afhankelijk van wat jij op dat moment nodig hebt.

Als contextueel-, gestalt en EFT-therapeut kijk ik naar je situatie en afhankelijk van wat er zich op dat moment aandient, werk ik vanuit één van die drie benaderingen of een mengeling van de drie.

Bijv. je wil het contact met je kinderen verbeteren (‘veiliger verbinden’ volgens EFT) omdat er op dit moment veel conflicten zijn. Dan zullen we in therapie werken rond rust creëren  (‘moratorium’ in de contextuele therapie), terwijl je ondertussen individueel aan de slag gaat. Daarin verkennen we bv. hoe je contact maakt, welke de feiten achter de conflicten zijn, hoe het zit met de balans van geven & nemen tussen jou en de kinderen en tussen de kinderen onderling. Door dit te onderzoeken vergroot het inzicht en het besef (‘awareness’ in de gestalttherapie) over jullie situatie.

Vanuit dat vergroot inzicht & besef kan je vrijer kiezen om de dialoog met je kinderen al dan niet aan te gaan. Of heeft je individuele inzet ondertussen effect gehad op de wisselwerking met je kinderen en zijn de relaties en contacten daardoor verzacht.